2017

Commerciële verhuringen en verkoop

Verhuringen in de vrije sector

In 2017 waren er ruim 400 verhuringen in de vrije huursector. Ten opzichte van 2016 is dit een afname van ruim 18%. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven: er zijn in 2017 fors minder nieuwe vrije sector huurwoningen opgeleverd (25 ten opzichte van 103 in 2016) en minder huurders zegden de huur op in 2017.

Het gemiddeld aantal vrije sector huurwoningen dat leegstond in 2017 is flink gedaald met 23%: in 2017 stonden gemiddeld 40 woningen leeg, terwijl dat er in 2016 nog 53 waren. Ook het gemiddeld aantal leegstanddagen is afgenomen van 63 dagen in 2016 naar 40 dagen in 2017. Deze terugloop heeft Woonstad Rotterdam gerealiseerd door processen sneller en efficiënter af te wikkelen.

Verhuringen vrije sector

Verhuringen bedrijfshuisvesting

Woonstad Rotterdam ziet het belang van nette winkelstraten, goede dagelijkse voorzieningen en sterke ondernemers voor de aantrekkelijkheid van een wijk. Reguliere marktpartijen zullen minder snel in plinten investeren of moeite doen om de juiste huurders aan te trekken. Voor Woonstad Rotterdam is bedrijfshuisvesting een belangrijk instrument. Winkelstraten met goede dagelijkse voorzieningen en sterke ondernemers dragen bij aan prettige buurten en wijken.

Verhuringen bedrijfshuisvesting

Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 1.400 bedrijfsverhuureenheden. Dit zijn overwegend kleine bedrijfsruimten (kleiner dan 100 m²) in de plint van wooncomplexen.

In 2016 heeft Woonstad Rotterdam een nieuwe bedrijfshuisvestingsstrategie geformuleerd die in 2017 verder is uitgerold. Hierbij gaat sturen op een gezonde waardeontwikkeling van de zakelijke vastgoedportefeuille samen met de gewenste wijkontwikkeling. Door ons bedrijfsonroerendgoed in te zetten voor creatieve en innovatieve initiatieven van ondernemers, stimuleren we de wijkeconomie en klein ondernemerschap, ook in de meer kwetsbare wijken. Ook zetten we onze bedrijfsruimten in voor maatschappelijke initiatieven. Het totaal aantal verhuringen van bedrijfsonroerendgoed nam licht toe in 2017.

Bedrijfsontruimingen

In 2017 nam het aantal bedrijfsontruimingen beperkt toe. Samen met verschuivingen binnen de detailhandel naar online aankopen, sluit een steeds groter aantal winkeliers de deuren. Naar verwachting zet deze ontwikkeling zich in 2018 voort. Woonstad Rotterdam speelt hierop in met een grondige selectie van nieuwe huurders: goede ondernemers die een straat kunnen versterken. Ook hebben we bedrijfsruimten getransformeerd tot woningen.

Koop en verkoop

In 2017 trok de woningmarkt verder aan. De vraag naar nieuwbouw en bestaande woningen neemt toe. Ook de huizenprijzen stijgen. Vergeleken met 2016 heeft Woonstad Rotterdam aanzienlijk minder woningen uit de bestaande voorraad verkocht. Dat wordt veroorzaakt door een gewijzigd portefeuillebeleid: in het kader van de grote verduurzamingsopgave streven we zo veel mogelijk naar homogene complexen. Van de 361 teruggekochte MVE woningen (in het verleden verkocht Woonstad Rotterdam woningen uit de bestaande voorraad met terugkoopplicht) zijn er 111 doorverkocht en zijn er 250 woningen terug in de verhuur gebracht.

Aantal verkopen