2017

Sociale verhuringen en doelgroepen

Doelgroepen

Tot de kerndoelgroep van Woonstad Rotterdam behoren Rotterdammers met een jaarinkomen tot de sociale huurgrens (2017: Wet Huurtoeslag € 36.165). We spannen ons extra in voor bijzondere doelgroepen en de groeiende groep kwetsbare Rotterdammers. Daarnaast zetten we ons in voor lagere middeninkomens (€ 36.165 – € 40.349). Deze groep heeft weliswaar een inkomen boven de sociale huurgrens, maar ondervindt toch veel moeite om een betaalbare en passende woning te vinden. Met ons bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam richten we ons op studenten en jongeren.

Verhuurde sociale woningen

In 2017 verhuurde Woonstad Rotterdam in totaal 4.242 sociale huurwoningen. Daarvan had 80% een huurprijs tot € 593, deze woningen worden in eerste instantie toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tot € 36.165. In de categorie sociaal-plus, met een huurprijs tussen de € 593 en € 711, viel 20%. Deze woningen worden in eerste instantie toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tussen € 36.165 en € 40.349. Woonstad Rotterdam verhuurde 429 grote woningen met 4 kamers of meer, waarvan 108 woningen een huurprijs hadden tot € 635 per maand.

Verhuringen sociale huurwoningen naar huurprijs

Verhuringen naar huishoudens

  

1-persoonshuishouden

 

74%

2-persoonshuishouden

 

10%

3- en meerpersoonshuishouden

 

9%

bijzondere doelgroepen:

  

(ex)-gedetineerden

 

0,02%

zorg

 

4%

statushouders

 

3%

(z)Onderdak

 

0,02%

Bijzondere doelgroepen

Woonstad Rotterdam richt zich eveneens op bijzondere doelgroepen: kwetsbare mensen die minder goed in staat zijn zelfstandig een woning te vinden. Elk jaar maken wij afspraken met de gemeente Rotterdam over het huisvesten van deze doelgroep, de zogenoemde taakstelling. Het aantal verhuringen aan bijzondere doelgroepen (291) daalde ten opzichte van 2016 (394). Het aantal verhuringen aan statushouders nam af van 270 in 2016 naar 122 in 2017. Dit aantal is overeengekomen in overleg tussen de gemeente, Woonstad Rotterdam en andere woningcorporaties. In totaal zijn 167 woningen aan zorgcliënten verhuurd, een stijging ten opzichte van 2016 (120). De vraag naar deze woningen is groter geworden in de afgelopen jaren.

Mutatiegraad Woonstad Rotterdam

De doorstroming in de verhuureenheden van Woonstad Rotterdam verliep in 2017 minder vlot dan voorgaande jaren. Dat is te zien aan de dalende mutatiegraad (2017: 5,82%) ten opzichte van vorig jaar (2016: 6,78%). Door het passend toewijzen dat sinds 2016 wordt gehanteerd is het aanbod voor de primaire en secundaire doelgroep kleiner. Deze doelgroepen komen alleen in aanmerking voor een woning in een huurklasse die past bij hun inkomen. Een andere oorzaak ligt in de stijgende vrijesectorhuur- en koopprijzen. Voor veel van onze sociale huurders is de stap naar een vrije sector huurwoning of een koophuis (te) groot geworden.

Mutatiegraad Stadswonen Rotterdam

De doelgroepen van Stadswonen Rotterdam veranderen duidelijk in woonwens naarmate studie en carrière zich ontwikkelen. Dit komt tot uitdrukking in de jaarlijkse mutatiegraad (ruim 29%). De gemiddelde wachttijd voor een studentenwoning bij Stadswonen Rotterdam is in 2017 opvallend gestegen naar 12 maanden (2016: 9 maanden). Deze stijging komt met name door de studio's (wachttijd 2017: 22 maanden). Voor kamers bedraagt de wachttijd 6 maanden (in 2016: 4 maanden). De mutatieleegstand van woningen van Stadswonen Rotterdam daalde van 2,1% (2016) naar 1,1% in 2017, mede door verbeterde interne processen.

Mutatiegraad, leegstand naar afdeling/domein