2017

Klanten en dienstverlening

Woonstad Rotterdam stond in 2017, samen met andere woningcorporaties, voor de opgave om een oplossing te bieden voor de stijgende vraag naar huurwoningen ten behoeve van zorgcliënten. Om de minst draagkrachtige bewoners te ontlasten, hebben we in 2017 een nog sterker gematigde huurverhoging doorgevoerd dan in 2016. Ook is er veel aandacht besteed aan het verder verbeteren van de dienstverlening aan klanten.