2017

Kengetallen

Kengetallen

2017

2016

2015

2014

2013

2012

gegevens vastgoedbezit

      

huurwoningen totaal

46.353

46.426

46.028

44.282

44.646

45.386

onzelfstandige overige eenheden

4.353

4.366

4.719

803

841

698

garages

2.882

1.897

1.641

701

644

97

bedrijfsruimten/winkels/overig

1.665

1.579

1.498

1.306

1.339

1.375

aantal VOV woningen voorraad teruggekocht

37

61

78

106

218

204

totaal vhe's in eigendom

55.290

54.329

53.964

47.198

47.688

47.760

aantal VOV woningen

5.617

5.976

6.215

6.422

6.528

6.489

totaal vhe's in beheer

60.907

60.305

60.179

53.620

54.216

54.249

       

verhuring van woningen (%)

      

mutatiegraad[*]

10,2

10,2

11,1

8,76

9,6

9,3

huurachterstand totaal

2,2

3,8

4,1

3,9

3,5

3,3

huurderving

1,7

2,1

2,6

2,9

3,1

2

       

kengetallen WSW

      

Interest Coverage Ratio

2,2

1,7

1,8

1,5

1,4

 

Debt Service Coverage Ratio

1,6

1,3

1,3

1,1

1,1

 

Solvabiliteit (o.b.v. bedrijswaarde)

29%

26%

28%

25%

31%

32%

Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde)

59%

64%

62%

65%

65%

64%

dekkingsratio

28%

26%

0%

0,0

0,0

24,1

       

continuïteit (%)

      

solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde verhuurde staat)

55,7

50,2

45,8

0,5

50,1

50

gemiddelde rentevoet in %

3,4

3,6

3,8

4,4

4,4

4,6

direct rendement

3,5

3,6

3,5

4,7

4,1

3,8

indirect rendement

20,4

8,5

0,4

1,7

0,4

-3,9

totaal rendement

23,8

12,1

3,9

6,3

4,5

-0,2

marktwaarde verhuurde staat / WOZ waarde

85,8

72,6

69,5

67,7

64,1

60,5

huuropbrengsten / WOZ waarde

6,4

5,6

5,5

5,3

5,0

4,5

totale vreemd vermogen / WOZ waarde

25,7

43,8

47,3

44,1

36,6

34,4

       

Balans en winst-en-verliesrekening (x € 1.000)

eigen vermogen (o.b.v. marktwaarde)

3.356.013

2.430.518

2.080.699

2.032.164

1.929.064

1.919.910

leningenportefeuille

1.464.494

1.452.686

1.458.329

1.232.199

1.259.865

1.229.499

totale opbrengsten

363.090

353.834

339.373

304.426

294.748

295.734

rentelasten

54.396

57.166

58.667

60.419

59.296

59.978

onderhoudsuitgaven

104.776

104.409

89.399

67.669

54.969

53359

leefbaarheid

4.543

5.614

6.826

6.983

  

overige bedrijfslasten

53.048

61.345

58.928

64.434

  

aantal fte ultimo boekjaar

499

493

498

466

479

520

       

Aedes Benchmark

-

743

776

881

874

 
  • * Dit betreft alle woningen, sociaal en VSH, zelfstandig en onzelfstandig.