2017

Voeg toe aan mijn verslag Toevoegen aan mijn verslag

Organisatie

Meer focus op digitalisering en big data

Om de dienstverlening te verbeteren, heeft Woonstad Rotterdam in 2017 eerste stappen gezet op het gebied van digitalisering en big data. Voor de verschillende processen is een digitale stip op de horizon gezet. Deze zijn vertaald naar een roadmap met concrete activiteiten. Om het totale proces te versnellen, is een nieuwe afdeling opgezet die zich richt op digitale innovatie en transformatie.

Talentontwikkeling

De versterkte focus op digitalisering vraagt specifieke (nieuwe) vaardigheden van medewerkers. Het werk verandert en de eisen die we aan onze medewerkers stellen, veranderen mee. We stimuleren medewerkers hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, onder andere met het programma Talentontwikkeling dat in 2017 startte. Ook van leidinggevenden vergt dit een andere aanpak. In 2018 gaat een traject van start dat leidinggevenden hierin ondersteunt.

Organisatieontwikkeling

In 2017 zijn onder andere een motivatieonderzoek, een onderzoek naar psychosociale werkdruk en een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd onder medewerkers van Woonstad Rotterdam. De belangrijkste conclusies uit deze onderzoeken zijn dat zij positief zijn als het gaat om autonomie, de regelmogelijkheden in het werk, de ontwikkelmogelijkheden, de werkinhoud en de steun van collega’s. Aandachtspunt is de energiebalans van medewerkers tijdens het werk en het herstel na het werk. Vitaliteit blijft daarom de komende periode een speerpunt van Woonstad Rotterdam.

Formatie

Eind 2017 telt Woonstad Rotterdam 528 medewerkers (inclusief Stadswonen Rotterdam). Het aantal voltijds banen bedraagt 499. Ten opzichte van 2016 is dat een kleine toename.

Diversiteit

De inwoners van Rotterdam hebben uiteenlopende kenmerken. Woonstad Rotterdam streeft ernaar deze diversiteit ook tot uitdrukking te laten komen in de personele samenstelling in alle lagen van de organisatie. Voor wat betreft het aandeel vrouwelijke medewerkers lukt dit goed: ruim 50% van alle medewerkers is vrouw, 50% van de Raad van Bestuur en 33% van de Raad van Commissarissen. In 2017 is Woonstad Rotterdam aangesloten bij 010inclusief, een Rotterdams platform dat zich inzet tegen arbeidsdiscriminatie.

Ziekteverzuim

Het totale ziekteverzuim is tussen 2015 en 2016 gedaald van 5,5% naar 4,73% en in 2017 gestegen tot 5,13%. Dit percentage is hoger dan de norm van 4,5% die Woonstad Rotterdam hanteert en is ook iets hoger dan het branchecijfer Verhuur en Zakelijke Dienstverlening. Het korte en middellange ziekteverzuim is met 0,49% respectievelijk 0,7% niet hoog. Het langdurige ziekteverzuim blijkt voor het grootste gedeelte niet werkgerelateerd te zijn.

Vanwege het gestegen ziekteverzuimpercentage en het risico op langdurige uitval, heeft Woonstad Rotterdam een casemanager Verzuim ingezet. Deze casemanager bepaalt rondom alle verzuimdossiers met de leidinggevenden hoe het werk op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk hervat kan worden. Voor medewerkers is er een interventieprogramma van diverse weerbaarheidstrainingen om bewustwording te creëren en signalen beter te leren herkennen. Ook voor leidinggevenden worden trainingen georganiseerd om signalen eerder te herkennen en bespreekbaar te maken.