2017

Organisatie en kengetallen

Bij Woonstad Rotterdam werken medewerkers vol overtuiging aan Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Digitaliseren van werkprocessen en moderniseren van de dienstverlening ondersteunen de medewerkers hierbij. Deze professionalisering draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en een betere dienstverlening.