2017

Vastgoed en wijken

Woonstad Rotterdam investeerde in 2017 weer fors in de kwaliteit van de woningvoorraad. Goed onderhouden woningen dragen bij aan leefbare wijken en tevreden klanten. Evenals in 2016 waren de uitgaven aan planmatig onderhoud fors. In energetische maatregelen is ook in 2017 flink geïnvesteerd. Deze dragen bij aan een beter milieu, de beheersing van totale woonlasten van klanten, het wooncomfort en een gezonde waardeontwikkeling van de woningvoorraad.