2017

Onderhoud

De kerntaak van Woonstad Rotterdam is: zorgen voor betaalbare en kwalitatief goede woningen. Vanuit die zorg hebben we ook in 2017 weer fors ingezet op het onderhoudsprogramma. Goed onderhouden woningen zonder onverwachte gebreken dragen in belangrijke mate bij aan de tevredenheid van onze klanten en aan de leefbaarheid van wijken en buurten. Daarom is Woonstad Rotterdam de laatste jaren aanzienlijk meer geld gaan besteden aan planmatig onderhoud.

De kwaliteit van onze woningen monitoren we met conditiemetingen. Door het gebruik van objectieve en vergelijkbare normen en kaders kan het onderhoud nog sneller worden uitgevoerd. We onderscheiden planmatig onderhoud en niet-planmatig onderhoud. Per verhuureenheid besteedde Woonstad Rotterdam in 2017 gemiddeld € 622 aan niet-planmatig onderhoud en € 1.026 aan planmatig onderhoud.

Kosten planmatig onderhoud
Onderhoudskosten totaal
  • 1 markttechnisch onderhoud (zoals funderingen, zwam, asbest)
Planmatig onderhoud
  • 1 vervangen van cv-installaties, liften en installaties voor glasbewassing en mechanische luchtinstallaties 
  • 2 onderhoud aan casco, schil en algemene ruimten 
  • 3 onderhoud aan cv-installaties, liften, glasbewassing, groenonderhoud en vervanging van lampen
  • 4 maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van het energielabel, zoals het vervangen van gloeilampen door energiezuinige led-verlichting 
Kosten niet-planmatig onderhoud (x 1000 €)

Niet-planmatig onderhoud

Niet-planmatig onderhoud bestaat uit reparatieverzoeken en mutatieonderhoud.

Reparatieverzoeken

Een reparatieverzoek is het op verzoek van de klant verhelpen van een klein gebrek aan de woning of bedrijfsruimte dat het gebruik verstoort. Dit proces begint altijd met een verzoek van een klant. In 2017 daalde het aantal reparatieverzoeken met 16% tot 178.393: de extra investeringen in het voorkomen van gebreken met extra planmatig onderhoud lijken resultaat te hebben. Het dagelijkse onderhoud van de woningvoorraad is ondergebracht bij vijf contractaannemers. In 2017 is gemiddeld per verhuureenheid een bedrag van € 309 besteed aan de afhandeling van reparatieverzoeken.

Mutatieonderhoud

Met mutatieonderhoud brengen we de kwaliteit van leegkomende woningen of bedrijfsruimten op een vastgestelde basisnorm om vervolgens weer te kunnen verhuren. Vaak betreft het de vervanging van badkamers, keukens, toiletten en installaties. In 2017 is bij 3.848 woningen en bedrijfsruimten mutatieonderhoud uitgevoerd, waarmee een bedrag was gemoeid van gemiddeld € 2.433 per mutatie.