2017

Portefeuillemanagement

Samenstelling van de portefeuille

In 2017 hadden we 60.906 verhuureenheden in beheer, waarvan 55.290 in eigendom. Van het totale aantal huurwoningen heeft 94% een sociale huur (47.837 woningen).

Eenheden in beheer en eigendom

2017

Zelfstandige huurwoningen:

 

Sociaal en sociaal plus

43.487

VSH (geliberaliseerd)

2.903

Onzelfstandige huurwoningen (student):

 

Sociaal en sociaal plus

4.350

VSH (geliberaliseerd)

3

Bedrijfsruimten, winkels:

1.665

Parkeerplaatsen

2882

MVE woningen, MGE woningen & Fair Value woningen

5.607

totaal aantal vhe’s in beheer

60.907

Vernieuwing van de portefeuille

Woonstad Rotterdam heeft de ambitie om jaarlijks minimaal 1,5% van de woningvoorraad te vernieuwen. In het verslagjaar zijn 1.055 woningen opgeleverd. Ook begon Woonstad Rotterdam in 2017 met de bouw van 826 woningen, waarvan er 393 nog in hetzelfde jaar zijn opgeleverd. De projecten lopen uiteen van grootscheepse renovatie en transformatie tot nieuwbouw, en van sociale (DAEB) tot marktwoningen (niet-DAEB, vrijesectorhuur en koop).

Projecten waarvan de bouw startte in 2017

 

adres

wijk

aantal

huur/koop

categorie

type

Kleinrijk fase 2

Abtsweg

Overschie

64

40 koop en 24 huur

niet-DAEB

nieuwbouw

Putsebocht

Putsebocht, Egelantierstraat

Feijenoord/Bloemhof

50

huur

DAEB

nieuwbouw

Paradijshof

Paradijslaan, Kerkhoflaan, Rusthofstraat

Nieuw Crooswijk

44

koop

niet-DAEB

nieuwbouw

Staringbuurt fase 4

Vosmaerstraat, Nicolaas Beetstraat, Multatulistraat

Delfshaven

80

huur

niet-DAEB

nieuwbouw

Jaffa fase 2 Blok A koop

Catharinastraat

Kralingen West

12

koop

niet-DAEB

nieuwbouw

funderingsherstel cluster 1 Krallingen

Jaffa, Jaffadwarsstraat, Libanonweg

Kralingen West

83

huur

DAEB

renovatie

funderingsherstel cluster 0 Oude Noorden

Hoyledestraat, Blommersdijkselaan

Oude Noorden

15

huur

DAEB

renovatie

Schutterskwartier 1A

Excercitiestraat, Schuttersweg

Nieuw Crooswijk

9

huur

DAEB

transformatie

ERA flat fase 2 Kelloggplaats

Kelloggplaats

Ommoord

175

huur

DAEB

renovatie

Middelharnis 21-49 fase 4

Middelharnisstraat

Pendrecht

57

huur

DAEB

transformatie

Sterflats fasse 2 Husleystraat

Husleystraat

Lage Land

156

huur

DAEB

renovatie

Skaeve Huse

Soesterbergstraat 20-42

Schiebroek

12

huur

DAEB

nieuwbouw

Struisenburgdwarsstraat

Struissenburgdwarsstraat 53-76

Kralingen Crooswijk

25

huur

DAEB

transformatie

’s-Gravendijkwal 8

s-Gravendijkwal 8

Oude Westen

12

huur

DAEB

transformatie

Bajonetstraat blok 4

Bajonetstraat

Oude Westen

32

huur

niet-DAEB

transformatie

totaal

  

826

   

Projecten opgeleverd in 2017

 

adres

wijk

aantal

huur/koop

categorie

type

Palestinastraat

Palestinastraat

Kralingen West

12

koop

niet-DAEB

nieuwbouw

Hof aan de Hef

Prins Hendrikkade, Tulpstraat, Van der Takstraat, Burg. Hoffmanplein

Noordereiland

36

combi

niet-DAEB

nieuwbouw

Oude Binnenweg/Blok Timmer

Oude Binnenweg 106-120

Cool

70

huur

combi

transformatie

Kaapvaarder (Stad & Lande)

Brede Hilledijk, Atjehstraat

Katendrecht

32

koop

niet-DAEB

nieuwbouw

Kleinrijk fase 1-3 koop

Abtsweg

Overschie

18

koop

niet-DAEB

nieuwbouw

Kleinrijk fase 1-3 huur

Abtsweg

Overschie

10

huur

niet-DAEB

nieuwbouw

Jaffa fase 2 blok C

Fuikstraat

Kralingen West

26

koop

niet-DAEB

nieuwbouw

Jaffa fase 2 blok A huur

Catharinastraat

Kralingen West

20

huur

niet-DAEB

nieuwbouw

Sterflats F1 Viervant

Viervantstraat

Lage Land

156

huur

DAEB

Renovatie

ERA flat F1 Hammerskjoldplaats

Hammerskjoldplaats

Ommoord

175

huur

DAEB

Renovatie

Middelharnisstraat 22-50 fase 3

Middelharnisstraat

Pendrecht

57

huur

DAEB

transformatie

Malieklos

Putsestraat (even zijde)/Slaghekbuurt

Feijenoord/Hillesluis

33

huur

DAEB

renovatie

Sterflats F2 Husleystraat

Husleystraat

Lage Land

156

huur

DAEB

renovatie

Skaeve Huse

Soesterbergstraat 20-42

Schiebroek

12

huur

DAEB

nieuwbouw

Putsebocht

Putsebocht, Egelantierstraat

Feijenoord/Bloemhof

50

huur

DAEB

nieuwbouw

Eendrachtstraat 155-161

Eendrachtstraat

Cool

9

huur

niet-DAEB

transformatie

ERA flat F2 Kelloggplaats

Kelloggplaats

Ommoord

175

huur

DAEB

renovatie

Oude Binnenweg 109-111

Oude Binnenweg

Cool

8

huur

niet-DAEB

transformatie

totaal

  

1.055

   

Enkele in het oog springende projecten

Oude Binnenweg

In 2016 startte Woonstad Rotterdam met de herontwikkeling van twee negentiende-eeuwse panden aan de Oude Binnenweg 109 en 111. Beide panden zijn in 2017 opgeleverd. Uitgangspunt tijdens de herontwikkeling was het behouden van het oorspronkelijke karakter en dat waar mogelijk terug te brengen. Eén van die ontbrekende karakteristieke elementen betrof negen gootklossen (ondersteuning van een dakgoot). Deze zijn gereproduceerd door middel van 3D-printing.

Hof aan de Hef

Het nieuwbouwproject Hof aan de Hef in historische stijl op het Noordereiland in Rotterdam is opgeleverd in het eerste kwartaal van 2017. In het nieuwe woonblok zijn 37 stadswoningen en 10 appartementen gebouwd. Deze vervingen het negentiende-eeuwse woonblok ‘Ons Blok’ dat eind 2014 hiervoor is gesloopt.

Melissantstraat en Middelharnisstraat

Opvallend aan de grondige renovatie van vier woongebouwen in de Melissantstraat en de Middelharnisstraat is de glaskunst van Kamiel Verschuren in de zijgevels. Woonstad Rotterdam renoveerde de gevels met respect voor de sterke wederopbouwuitstraling. In de flats is meer ruimte gecreëerd en de woningen zijn energetisch, technisch en qua comfort verbeterd om de komende dertig jaar mee te kunnen. De twee flats in de Melissantstraat zijn in voorgaande jaren opgeleverd en in 2017 is het eerste complex in de Middelharnisstraat opgeleverd. De renovatie van het vierde en laatste gebouw in de deze straat wordt naar verwachting in 2018 afgerond. In totaal levert Woonstad Rotterdam hiermee 228 sociale huurwoningen op.

50 energiezuinige nieuwbouwwoningen opgeleverd aan de Putsebocht

Aan de Putsebocht op Rotterdam-Zuid bouwde Woonstad Rotterdam in 2017 vijftig nieuwe gezinswoningen in de sociale huur met in totaal 678 zonnepanelen op de daken. De woningen zijn eind 2017 opgeleverd en aangesloten op het warmtenet van Rotterdam.

Skaeve Huse

Aan de Soesterbergstraat in Overschie zijn in juni 2017 twaalf Skaeve Huse opgeleverd. Deze huizen zijn bedoeld om veroorzakers van extreme woonoverlast in een omgeving met minimum aan prikkels weer hun draai te laten vinden. Bij de elf huizen voor bewoners staat een begeleidersunit die in het eerste jaar 24 uur per dag en zeven dagen per week bezet is. Aanvankelijk riepen de plannen voor Skaeve Huse veel weerstand op bij omwonenden, maar de vrees voor overlast bleek ongegrond.

Funderingsherstel

Uit onderzoek van Woonstad Rotterdam blijkt dat de komende tien jaar bij ten minste 2.200 woningen funderings­herstel nodig is. De helft van deze woningen heeft binnen vijf jaar herstel nodig. Funderingsherstel heeft grote gevolgen voor bewoners: overlast, een gedwongen tijdelijke verhuizing of een verplichte investering door woningeigenaren. Bouwtechnisch en financieel een complexe opgave die tegelijk ook een forse investering vraagt in het betrekken van bewoners.

In 2017 is gestart met het funderingsherstel van tien complexen, verspreid over Rotterdam. Vijf van deze projecten, onder andere in de wijken Cool, Middelland en het Oude Noorden, zijn in 2017 opgeleverd. Geslaagde voorbeelden van funderingsherstel zijn de aanpak van Woongebouw Timmer en verschillende woningen aan de Bloklandstraat.

Het gebouw Timmer is een beeldbepalend pand aan de Oude Binnenweg dat jarenlang gestut werd met een stalen frame vanwege funderingsproblematiek. In 2017 is het hele gebouw grootschalig aangepakt. Het funderingsherstel is gestart midden in de drukke winkelstraat, terwijl een aantal ondernemers in het pand hun zaak draaiende konden houden. Het project is in 2017 succesvol afgerond en daarmee zijn er tevens 64 studio’s voor studenten gerealiseerd.

Woonstad Rotterdam is in 2017 een samenwerking aangegaan met onder andere de gemeente Rotterdam om nieuwe monitoringsmethodieken te onderzoeken. In 2018 worden onder andere de mogelijkheden onderzocht voor monitoring via satellieten, het volgen van grondwaterpeilen en hightech sensoren die de staat van panden realtime meten.