2017

Voeg toe aan mijn verslag Toevoegen aan mijn verslag

Stichting Huurdersbelang Stadswonen

Bestuur

Het bestuur van Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) bestaat uit maximaal 8 leden. In 2017 heeft een nieuw bestuur van wisselende grootte en samenstelling hard gewerkt om de belangen van de ruim 6.100 huur­ders van Stadswonen Rotterdam (SWR) te behartigen. Het bestuur van SHS wordt onder alle huurders geworven en via een getrapte structuur verkozen, waarbij bewonerscommissies een centrale rol spelen.

Taken

Als huurdersorganisatie in het kader van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder behartigt SHS de belangen van alle huurders binnen Stadswonen Rotterdam. Naast de rechten en plichten die voortvloeien uit deze wet heeft SHS ook een eigen samenwerkingsovereenkomst met Woonstad Rotterdam. SHS legt haar oor te luister bij huurders en hun vertegenwoordigers om een goed beeld te krijgen van relevante thema’s die onder de doelgroep leven. De meeste signalen komen bij SHS binnen vanuit de bewonerscommissies. Daarnaast enquêteert SHS zelfstandig onder alle huurders wanneer zij dit nodig acht. Naast het wettelijke adviesrecht en instemmingsrecht praat SHS graag in een vroeg stadium mee over de vorming van beleid. Zo is er sprake van constructief overleg, kunnen knelpunten tijdig worden ontdekt en is er daadwerkelijk sprake van invloed.

 Gesprekspartner

Uiteraard kan SHS geen kritische gesprekspartner blijven als zij ontwikkelingen op het gebied van volkshuis­vesting niet op de voet volgt. Daarom treedt zij met regelmaat in contact met externe partijen, neemt deel aan cursussen om haar kennis op peil te houden en bezoekt informatieavonden over verschillende onderwerpen die spelen met betrekking tot de volkshuisvesting.

 Thema’s in 2017

In 2017 is de participatie van huurders bij Stadswonen Rotterdam opnieuw naar een hoger plan getild. De portefeuillehouders van SHS hebben hier ieder op eigen terrein aan bijgedragen door met betrokken huurders, bewonerscommissies en Stadswonen Rotterdam om tafel te gaan en zo tot beter afgestemd beleid en nieuwe ideeën te komen. Een greep uit de onderwerpen en projecten die de revue zijn gepasseerd:

  • Er is een succesvolle enquête onder bewonerscommissies gehouden over de onderhoudsstaat van de grote panden. De conclusies hieruit zijn voortvarend opgepakt en worden in samenwerking met Stadswonen Rotterdam verder onderzocht.

  • Voor het eerst is de beheerstructuur van Stadswonen Rotterdam het hele jaar ondersteund door een bestuurslid dat zich specifiek op deze huurdersparticipatie toelegt.

  • Er is hard gewerkt om het complexe stelsel van servicekosten nog eerlijker, transparanter en toekomst­bestendig te maken.

  • In samenwerking met de gemeente is een project over afvalscheiding opgezet. Dit project wordt in 2018 voortgezet met een enquête onder huurders en mede met Stadswonen Rotterdam naar passende maatregelen vertaald.

 Voor meer informatie over SHS en haar beleid, zie: www.huurdersbelang.nl.