2017

Ondertekening

Na kennis te hebben genomen van de bevindingen van de accountant stelt het bestuur de jaarrekening van Woonstad Rotterdam over het boekjaar 2017 op.

Was getekend, Raad van Bestuur, 24 april 2018

  
   
   
   

drs. M.B.T. Molenaar

 

drs. R.J. Feenstra

voorzitter Raad van Bestuur

 

lid Raad van Bestuur

   
   
   

Na kennis te hebben genomen van de bevindingen van de accountant ondertekent de Raad van Commissarissen de jaarrekening van Woonstad Rotterdam over het boekjaar 2017 en besluit deze vast te stellen.

Was getekend, Raad van Commissarissen, 24 april 2018

  
   
   
   

drs. A.M. Breeman

 

mr. J.B.J. Stegmann MIF

voorzitter Raad van Commissarissen

  
   
   
   

ing. F. Darkaoui

 

drs. A. Rijckenberg

   
   
   

ing. C.J. Schippers MSUS

 

ir. T.V.M. Heerkens