2017

Voeg toe aan mijn verslag Toevoegen aan mijn verslag

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2017

overzicht x € 1.000

 

2017

 

2016

geconsolideerd netto resultaat na belastingen, toekomend aan rechtspersoon

 

925.495

 

349.819

herwaardering materiële vaste activa

0

 

0

 

afwaardering/herwaardering financiële vaste activa

0

 

0

 

gerealiseerde herwaardering ten laste van eigen vermogen

0

 

0

 

totaal rechtstreekse mutaties in eigen vermogen rechts­persoon als onderdeel groepsvermogen

 

0

 

0

totaalresultaat rechtspersoon

 

925.495

 

349.819