2017

10 Langlopende schulden

10.1 Leningen overheid en kredietinstellingen
 

2017

2016

schuldrestant per 1 januari

1.508.329

1.533.235

nieuwe leningen

68.000

50.000

aflossingen

-55.642

-74.907

schuldrestant per 31 december

1.520.686

1.508.329

aflossingsverplichting komend boekjaar

-56.193

-55.642

schuldrestant per 31 december langlopende schulden

1.464.494

1.452.687

leningen overheid

53.109

56.726

leningen kredietinstellingen

1.411.385

1.395.961

 

1.464.494

1.452.687

leningsdeel met een looptijd >5 jaar

1.278.594

1.239.199

Het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille ultimo 2017 bedraagt 3,436% (2016: 3,644%). De marktwaarde van de leningen bedraagt per 31 december 2017 € 1,78 miljard (2016: € 1,85 miljard).

10.2 Terugkoopverplichting Verkoop onder Voorwaarden (VOV)
 

2017

2016

boekwaarde per 1 januari

749.428

781.873

mutaties

  

- mutaties voorgaande jaren

89

-488

- terugkopen

-42.953

-46.859

- einde terugkoopplicht

0

-8.460

- eerste verkopen

0

0

- oplevering nieuwbouw

0

0

- wederverkopen

0

0

- afname voorraad in ontwikkeling

0

0

- herwaardering

249.563

23.363

saldo mutaties

206.699

-32.444

boekwaarde per 31 december

956.127

749.428

10.3 Waarborgsommen
 

2017

2016

ontvangen waarborgsommen per 1 januari

2.762

2.411

mutaties

  

- ontvangen waarborgsommen

1.000

866

- uitbetaalde waarborgsommen

-760

-514

totaal mutaties

240

352

ontvangen waarborgsommen per 31 december

3.002

2.763

Dit betreft in rekening gebrachte waarborgsommen bij verhuur van bedrijfsruimten en winkels. Er vindt een rentevergoeding plaats.