2017

4 Voorraden

4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop
 

2017

2016

voorraad nieuwbouw koopwoningen

560

583

teruggekochte MVE/MGE/FairValue-woningen

6.031

7.991

totaal

6.591

8.574

   
   

voorraadverloop teruggekochte MVE/MGE woningen (in aantallen)

2017

2016

beginvoorraad teruggekochte woningen

62

78

teruggekochte woningen

362

409

verkochte woningen

-93

-160

woningen terug naar verhuur

-294

-265

eindvoorraad teruggekochte woningen

37

62

4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
 

2017

2016

kostprijs onderhanden werk koopprojecten niet verkochte woningen

123

776

totaal

123

776