2017

5 Onderhanden projecten

5 Onderhanden projecten 
 

2017

2016

kostprijs onderhanden koopprojecten verkochte woningen

0

0

af: gefactureerde termijnen

0

0

totaal

0

0

Afhankelijk van de stand van uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord. Deze wordt over 2016 en 2017 verantwoord onder post 11.3.