2017

11 Kortlopende schulden

Afhankelijk van de stand van de uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord.