2017

Voeg toe aan mijn verslag Toevoegen aan mijn verslag

Toelichting op de onderscheiden posten van het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen investeringen opgenomen, waarvoor in 2017 geldmiddelen zijn opgeofferd.