2017

Voorwoord Raad van Bestuur

In dit jaarverslag zetten we de belangrijkste prestaties van Woonstad Rotterdam in 2017 op een rij. We zijn trots op de resultaten, waarmee we opnieuw hebben bijgedragen aan het steeds mooier maken van de stad Rotterdam en de Rotterdamse wijken.

Klanten en dienstverlening

Woonstad Rotterdam stond in 2017, samen met andere woningcorporaties, voor de opgave om een oplossing te bieden voor de stijgende vraag naar huurwoningen ten behoeve van zorgcliënten.

Sociale verhuringen en doelgroepen

Tot de kerndoelgroep van Woonstad Rotterdam behoren Rotterdammers met een jaarinkomen tot de sociale huurgrens (2017: Wet Huurtoeslag € 36.165). We spannen ons extra in voor bijzondere doelgroepen en de groeiende groep kwetsbare Rotterdammers.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

In 2017 werd de Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht. Deze wet stelt onder andere een maximum aan de jaarlijkse huurstijging (de huursom). De huurinkomsten uit harmonisatie en huurverhoging mogen jaarlijks met maximaal 1% boven inflatie toenemen.

Commerciële verhuringen en verkoop

In 2017 waren er ruim 400 verhuringen in de vrije huursector. Ten opzichte van 2016 is dit een afname van ruim 18%.

Dienstverlening

Woonstad Rotterdam wil haar dienstverlening en die van haar ketenpartners voortdurend verbeteren met een optimale combinatie van digitaal en menselijk contact.

Vastgoed en wijken

Woonstad Rotterdam investeerde in 2017 weer fors in de kwaliteit van de woningvoorraad. Goed onderhouden woningen dragen bij aan leefbare wijken en tevreden klanten. Evenals in 2016 waren de uitgaven aan planmatig onderhoud fors.

Portefeuillemanagement

In 2017 hadden we 60.906 verhuureenheden in beheer, waarvan 55.290 in eigendom. Van het totale aantal huurwoningen heeft 94% een sociale huur (47.837 woningen).

Onderhoud

De kerntaak van Woonstad Rotterdam is: zorgen voor betaalbare en kwalitatief goede woningen. Vanuit die zorg hebben we ook in 2017 weer fors ingezet op het onderhoudsprogramma.

Duurzaamheid

Woonstad Rotterdam beheert ongeveer 60.000 eenheden. Met dat grote aantal woningen kunnen we in Rotterdam het verschil maken in de energietransitie.